Gatusandlådor från VÄSTIA PLASTINDUSTRI

Du har säkert sett dem överallt, utanför skolor, bostäder och hotell, vid parkeringar och utmed vägen. VÄSTIAS gatusandlådor! De är nämligen byggda för att kunna stå i princip vart som helst året runt och deras innehåll är alltid uppskattat när det behövs som mest. Våra gatusandlådor används främst till sand, salt eller flis för vinterväghållning men de kan ha många olika användningsområden.

Praktiska gatusandlådor

Alla sandlådor från VÄSTIA byggs i tjock, återvinningsbar polyeten och alla våra sandlådor görs med integrerade gångjärn och gränsläge så att du slipper rost på dem. Våra gatusandlådor har också en smart konstruktion i locken som gör att eventuell kondens minimeras och du slipper uppleva att sanden i dem har frusit ihop till en klump när det blivit kallt ute. Samtliga sandlådor från VÄSTIA är alltid rep- och slagtåliga för att hålla sig fina och hela i många år. Ordet SAND är ingjutet och riskerar inte att slitas bort i första taget! Våra gatusandlådor är lätta i sig men när de är fulla av sand behöver du förmodligen lyfthjälp av en truck så våra två största gatusandlådor har uttag för truck i botten. Bra, va?

Att välja rätt sandlådor

Börja med att välja storlek på din eller dina gatusandlådor, välj mellan modell 200, 300 eller 500 liter och sedan väljer du önskad färg. Det går att välja mellan praktiskt grå, klassiskt grön eller synligt blå som standard. Den gröna är den av våra gatusandlådor som är mest populär, kanske för att den smälter in så bra i naturen. Önskar du en helt annan färg på dina sandlådor så kontaktar du oss och specialbeställer en annan färg.

VÄSTIA Sandlådor finns i SundaHus Miljödata.
SundaHus Miljödata är ett verktyg för fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Kärnan i systemet är en databas med miljöbedömda ämnen, material och produkter där projekt kan få stöd att välja bra produkter utifrån ett miljö- och hälsoperspektiv.

User Image

Gatusandlåda