• Västias gatusandlådor 200, 300 & 500 är gjorda för snöröjning
  • Västias gatusandlådor 200, 300 & 500 är gjorda för snöröjning